ATRIK BOXI d.o.o.

Stevana Brakusa br.6

1030 Beograd

Tel/fax: +381 11 7541 283

e-mail: atrik@sbb.rs

PRAŽNJENJE SEPTIČKIH JAMA I REZERVOARA.

PRAŽNJENJE SEPTIČKIH JAMA I REZERVOARA.

Temeljno čišćenje septičkih jama, spoljnih wc-a, separatora, rezervoara...
Pored usluge čišćenja garantujemo i ekološko odlaganje fekalija.