ATRIK BOXI d.o.o.

Stevana Brakusa br.6

1030 Beograd

Tel/fax: +381 11 7541 283

e-mail: atrik@sbb.rs

OPŠTE KARAKTERISTIKE MOBILNIH WC TOALETA STANDARD

OPŠTE KARAKTERISTIKE MOBILNIH WC TOALETA STANDARD

Namena:
pogodne su za gradilišta, parkirališta, javne površine, parkove sportske terene kao i za javne skupove i manifestacije

Prednosti:
1. Lake za montažu
2. Visina 2,26 m
3. Širina 1,10 m
4. Težina 80 kg
5. Nije potreban priključak na vodovodnu ili kanalizacionu mrežu
6. Zapremina rezervoara je 280 litara
7. Minimalan potreban prostor (samo 1,2m2)
8. Nema investicionih troškova, bitno je obezbediti mesto koje će biti pristupačno u svakom momentu za naše servisno vozilo
9. Mogućnost ankerisanja mobilnih WC kabina (po zahtevu Naručioca)

OPREMA

10. Unutrašnji rezervoar zapremine 280l koji se puni ekološkom
tečnošću koja zadovoljava sve ekološke i sanitarne norme,
sprečava razvoj bakterija i neprijatnog mirisa
11. Poklopac rezervoara
12. Pisoar sa odvodom
13. Dupli držač toalet papira
14. Ventilaciona cev
15. Prirodna ventilacija putem otvora
16. Brava sa zaključavanjem, na bravi se očitava oznaka zauzeto slobodno

SERVIS MOBILNIH WC KABINA

17. Pražnjenje, odvoz i ekološko odlaganje fekalija specijalnim vozilima
18. Pranje kabina aparatom pod visokim pritiskom sa dezinfekcionim sredstvima punjenje rezervoara novom ekološkom tečnošću koja razlaže fekalije, sprečava stvaranje bakterija i neutrališe neprijatne mirise
19. Snabdevanje toalet papirom