ATRIK BOXI d.o.o.

Stevana Brakusa br.6

1030 Beograd

Tel/fax: +381 11 7541 283

e-mail: atrik@sbb.rs

OPŠTE KARAKTERISTIKE MOBILNIH WC TOALETA STANDARD VIP

OPŠTE KARAKTERISTIKE MOBILNIH WC TOALETA STANDARD VIP

Namena:
pogodne su za gradilišta, parkirališta, javne površine, parkove sportske terene kao i za javne skupove i manifestacije

Prednosti:
1. Lake za montažu
2. Visina 2,26 m
3. Širina 1,10 m
4. Težina 80 kg
5. Nije potreban priključak na vodovodnu ili kanalizacionu mrežu
6. Zapremina rezervoara je 280 litara
7. Minimalan potreban prostor (samo 1,2m2)
8. Nema investicionih troškova, bitno je obezbediti mesto koje će
biti pristupačno u svakom momentu za naše servisno vozilo
9. Mogućnost ankerisanja mobilnih WC kabina (po zahtevu
Naručioca)

OPREMA

10. Unutrašnji rezervoar zapremine 280l koji se puni ekološkom tečnošću koja zadovoljava sve ekološke i sanitarne norme, sprečava razvoj bakterija i neprijatnog mirisa
11. Poklopac rezervoara
12. Lavabo sa depoom za čistu vodu
13. Umivaonik
14. Dispenser za toalet papir
15. Dispenser za papirne ubruse
16. Dispenser za tečni sapun
17. Krov koji propušta svetlost 
18. Dupli držač toalet papira
19. Ventilaciona cev
20. Prirodna ventilacija putem otvora
21. Brava sa zaključavanjem, na bravi se očitava oznaka zauzeto slobodno

SERVIS MOBILNIH WC KABINA

22. Pražnjenje, odvoz i ekološko odlaganje fekalija specijalnim
vozilima
23. Pranje kabina aparatom pod visokim pritiskom sa dezinfekcionim sredstvima punjenje rezervoara novom ekološkom tečnošću koja razlaže fekalije, sprečava stvaranje bakterija i neutrališe neprijatne mirise
24. Snabdevanje toalet papirom